STICHTING HELP OOST EUROPA

actief vanuit Almelo in Hongarije en Roemenië

Nieuwsbericht - maart 2023

Voorjaar2023 5 

Eind februari 2023 is het transport met pootaardappelen en goederen richting Roemenië gaan. De nodige goederen zijn de 24e februari door de sponsoren bijeengebracht bij onze transporteur en sponsor TPL. Het vraagt het nodige aan administratief werk om alle documenten die nodig zijn goed voor te bereiden zodat het transport zonder problemen de douane passeert. Regelgeving verandert vaak en betekent dat een zorgvuldige voorbereiding nodig. Begin maart ontvingen we het bericht vanuit Roemenië dat het transport goed is aangekomen. Daar zijn we dankbaar voor. Onze contactpersoon in Oradea heeft nog dezelfde dag de goederen die bedoeld zijn voor de regio Petrosani overgeheveld in een kleinere transportbus. Dat interne transport (intern in Roemenië) is kort daarop ook vetrokken.

Voorjaar2023 2 Voorjaar2023 3 Voorjaar2023 4 Voorjaar2023 6 Voorjaar2023 1

Maart 2023 - Start van bouwproject

Sponsorproject (code SPO60B) , maar ook specifiek project in samenwerking met de diaconie van de PGA - Protestantse Gemeente Almelo

Impressie 

Helpt u ons mee? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van 'Woning Roemenië 2023'. 

Update - 5 mei 2023 

Om het dak te kunnen plaatsen is eerst de verdiepingsvloer nodig...

25 26 27 28 

Nieuwsbericht - oktober 2022

IMG 9589 

De voorbereidingen voor het najaarstransport zijn in volle gang. Kerstpakketten zijn ingepakt en dozen met de nodige goederen voor families/personen zijn 27 oktober ingezameld. Planning is dat op 3 november het transport richting Roemenië gaat. En een week later hopen we ter plekke mee te kunnen helpen met het rondbrengen. De eerste keer na de corona-jaren dat dit weer mogelijk is. Voor kinderen nemen we knuffels mee.
 
UPDATE 7 november: het transport is goed aangekomen in Oradea, Roemenië.
 
IMG 9587 IMG 9588 WhatsApp Image 2022 10 27 at 43253 PM WhatsApp Image 2022 10 27 at 43236 PM Transport aankomst7nov22 2 Transport aankomst7nov22 2
Nieuwsbericht - maart 2022
Vlag
 
9b 

 

Oekraïne: u wilt helpen? Maar u weet niet hoé te helpen? Lees dan onderstaand bericht.

Eén van onze contactpersonen in Roemenië vraagt om hulp. Hulp om vluchtelingen vanuit Oekraïne te kunnen voorzien van eten. Vele vluchtelingen komen naar Roemenië, één van de directe buurlanden van Oekraïne. Om deze vluchtelingen te helpen zijn er lokale initiatieven, daarbij ook één met hulp van onze contactpersoon. Concreet wordt gevraagd naar mogelijkheden om eten aan te schaffen voor de vluchtelingen.

Vanuit de stichting kunnen we deze concrete hulpvraag niet negeren. Er zijn dan ook financiële middelen beschikbaar gesteld. Hulp ter plaatse via vertrouwde contacten! Wit u ook helpen? Maak dan een bedrag over naar NL65 INGB 0008 1116 39 ten name van Stichting Help Oost Europa o.v.v. Hulp vluchtelingen Oekraïne.
 
 
 
 
 
Acties, welke mede mogelijk zijn gemaakt door uw hulp:
 
18 mei
De stichting heeft met de bijdrage vanuit De Mare ook aan een transport met levensmiddelen naar Charkov bijgedragen om deze mogelijk te maken. Vandaag, woensdag 18 mei, ontvingen we een aantal foto's met de begeleidende tekst: "Deze zijn afgeleverd in Charkov en niet in Kiev. Gekozen is de goederen daar te brengen omdat hulp daar groter was. Deze stad is in grootte de 2e stad na Kiev en lag / ligt in het gevechtsgebied richting de Dombas. Degenen die de goederen brachten hoorden de inslagen van bommen. Allen zijn veilig thuis."
 
WhatsApp Image 2022 05 18 at 14318 PM 1 WhatsApp Image 2022 05 18 at 14318 PM 3 WhatsApp Image 2022 05 18 at 14318 PM 4 WhatsApp Image 2022 05 18 at 14318 PM 5 WhatsApp Image 2022 05 18 at 14318 PM 6 WhatsApp Image 2022 05 18 at 14320 PM 1 WhatsApp Image 2022 05 18 at 14320 PM 2 WhatsApp Image 2022 05 18 at 14319 PM 7 WhatsApp Image 2022 05 18 at 14318 PM 10
 
 
17 mei
In de eerste helft van mei 2022 hebben wij opnieuw een financiele bijdrage geleverd waarmee een transport Oekraïne in mogelijk is gemaakt. De foto's zijn de 9e mei gemaakt, we zien de voorraad levensmiddelen waarmee paketten worden samengesteld die vervolgens worden uitgedeeld. 
 
IMG 7902 IMG 7901 IMG 7900 IMG 7899 IMG 7898 IMG 7897 
 
9 april + 19 april
Naar aanleiding van de gift van basisschool De Mare hebben wij met onze contactpersoon in Oradea gesproken over het wederom organiseren van een transport met eten en drinken vanuit Roemenië naar Oekraïne. Het heeft een aantal voordelen om dit vanuit Roemenië te organiseren: 1. De stad Moekatsjeve in Oekraïne ligt rond de 100km van de plaats Satu Mare in Roemenië verwijderd (vanuit Satu Mare wordt het transport geregeld/gestart). 2. Aanschaf van voedsel is relatief gezien goedkoper in Roemenië. 3. Met aanschaf van voedsel in Roemenië worden lokale mensen/ondernemers in Roemenië ondersteund (Roemenië kent veel armoede). 4. Vanuit Moekatsjeve is er contact met een landelijk netwerk van kerken in Oekraïne. Via dat landelijk netwerk kunnen pakketten met voedsel verder verspreid worden, waaronder richting plaatsen rond Kiev. De 19e april mochten we de foto's ontvangen van dit transport.
 
IMG 7833  IMG 7834 IMG 7835 IMG 7836 IMG 7837 IMG 7838
 
6 april
Het totaalbedrag is mede dankzij u en basisschool De Mare opgelopen naar € 10.050,-
Basisschool De Mare heeft eind maart met de leerlingen en leerkrachten actie gevoerd voor de mensen uit Oekraïne. Zo was er op de 31e maart een fancy fair georganiseerd waarbij allerlei spullen die bedacht en gemaakt zijn verkocht werden. Hartverwarmend hoe leerlingen en leerkrachten zich ingezet hebben! En wat een mooi bericht dat de opbrengst ten gunste kwam aan onze stichting. De 6e april mochten namens de stichting Rein van Dijk en Ada Hoornweg de cheque in ontvangst nemen!
GiftDeMare 
 
 
 

Nieuwsbericht - maart 2022

image3

De 3e maart zal het transport met goederen én pootaardappelen richting Roemenië gaan. De nodige goederen zijn de 24e februari door de sponsoren bijeengebracht in de nieuwe hal van de transporteur (TPL). Het vraagt het nodige aan administratief werk om alle documenten die nodig zijn goed voor te bereiden zodat het transport zonder problemen de douane passeert. Gelukkig hebben de heren die dit voorbereiden inmiddels de nodige ervaring opgebouwd!