STICHTING HELP OOST EUROPA

actief vanuit Almelo in Hongarije en Roemenië

Beleidsplan

Ons beleidsplan opent zicht door deze link aan te klikken.

Algemene gegevens

Naam ANBI:                        Stichting Help Oost Europa
Telefoonnummer: 
K.v.K.                                    06088422
RSIN/Fiscaal nummer:      816040412
Website adres:                   www.helpoosteuropa.nl
E-mail:                                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Postadres:                          De Raadsheer 15
Postcode:                           7609WR
Plaats:                                Almelo

Onze bestuurssamenstelling

voorzitter :                                         Rein van Dijk
penningmeester :                             Meine Boetes
secretaris :                                        Dries Kromkamp
coördinator Roemenië:                    Jerry van den Bos
PR en 2e coördinator Roemenië:   Dinant Pas

Ons beloningsbeleid

Verantwoording

- Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af over haar gevoerde beleid, de voortgang van projecten, besteding van gelden, initiëren van nieuwe plannen en werkzaamheden aan donateurs, sponsorfamilies en belangstellenden.
- M.b.t. de financiën wordt een Jaarrekening opgesteld en voorgelegd ter goedkeuring aan een Register Accountant.
- Ieder jaar wordt een Jaarverslag opgesteld en verdeeld naar alle donateurs.
- Voor wat betreft de besteding van sponsorgelden is door elke persoon die geld doneert op te vragen op welke wijze gelden zijn besteed, de betreffende coördinator van de projecten zal hierover na afstemming met de penningmeester tekst en uitleg kunnen geven.
- Het Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de instantie of vereniging die haar ruimte beschikbaar heeft gesteld voor operationeel gebruik.

Principe

Alle giften gedaan in het kader van het sponsorprogramma gaan volledig (voor honderd procent) van de sponsor naar de te sponsoren familie of persoon of benoemd project. Kosten die SHOE maakt voor administratie, website, transporten e.d. worden gedekt uit andere opbrengsten b.v. verkoop van wens- en felicitatiekaarten.

Transparantie

Gestreefd wordt naar maximale transparantie, zowel in handelen binnen de organisatie als naar sponsoren, donateurs en omgeving. Er wordt te allen tijde gerapporteerd over de werkelijke situatie. Gekregen goederen worden uitsluitend gebruikt en bestemd voor degene waarvoor de gever deze bedoeld had, tenzij nadrukkelijk anders afgestemd of bekend gemaakt.