STICHTING HELP OOST EUROPA

actief vanuit Almelo in Hongarije en Roemenië

WIlt u ons helpen om onze projecten tot een succes te maken? Dat kan!

Maak uw bijdrage over naar bankrekeningnummer NL65 INGB 0008111639 ten name van Stichting Help Oost Europa. Vermeld hierbij of uw bijdrage voor een specifiek doel bestemd is (zie onze aanpak) of vermeld 'vrije gift'. Uw bijdrage komt 100% ten gunste van degenen die uw en onze hulp nodig hebben.