STICHTING HELP OOST EUROPA

actief vanuit Almelo in Hongarije en Roemenië

Onze aanpak om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken is projectmatig. We borgen de voortgang van de projecten door twee maal per jaar de projecten ter plaatse te bezoeken en ons te laten informeren over status en acties.

Sponsorprojecten

Deze richten zich op gezinnen, kinderen, gehandicapten en bejaarden. De vorm waarin dit plaatsvindt is van een gezin in Nederland naar een gezin in Roemenië. Behalve financiële hulp kunnen ook goederen worden geleverd. 

Voedselprojecten

Deze projecten bestaat uit het leveren van zaden, pootaardappelen en kerstpakketten.

Acute medische hulp

Deze bestaat uit het geven van financiële steun aan mensen die geen middelen hebben om een arts te bezoeken, een medische behandeling te kunnen ondergaan of medicijnen te kunnen kopen.

Studiefonds

Dit project biedt zeer intelligente jonge mensen de mogelijkheid een HBO of universitaire studie te volgen. 

Houtvoorziening

Dit project betreft het kopen van brandhout voor de winter en daardoor diegenen te kunnen voorzien van warmte die zelf niet in staat zijn om brandhout aan te schaffen.