STICHTING HELP OOST EUROPA

actief vanuit Almelo in Hongarije en Roemenië

Onze missie is

Hulp bieden aan de allerarmsten, mensen levend aan de rand van de samenleving, ongeacht geloofsovertuiging, zodanig dat de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid van mensenworden bevorderd, zodat zij op termijn weer voor zichzelf kunnen zorgen.

Principe

Hierbij geldt het principe: elk mens heeft recht op voeding, kleding, medische zorg, scholing en warmte.

Prioriteit

Prioriteit wordt gegeven aan kinderen, zieken, bejaarden en gehandicapten.