STICHTING HELP OOST EUROPA

actief vanuit Almelo in Hongarije en Roemenië

Maart 2023 - Start van bouwproject

Sponsorproject (code SPO60B) , maar ook specifiek project in samenwerking met de diaconie van de PGA - Protestantse Gemeente Almelo

Impressie 

 

Update - 22 maart 2023 

Wat is het hartverwarmend om te ervaren dat u bijdraagt aan dit bouwproject. In een korte tijd mogen uw bijdrage van bijna € 900 noteren voor dit project. Dank hiervoor!   

Ook de inzet door vrijwilligers is groot, de nieuw ontvangen foto's laten zien dat er hard gewerkt wordt. Gezamenlijk maken we het verschil voor de fam. F.

5 6 7 8

Maar er moet nog veel gebeuren, helpt u ons mee? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van 'Woning Roemenië 2023'. De diaconie van de PGA ondersteunt het project door aan elke ingezamelde € 1.000 een bedrag van € 500 toe te voegen.

 

Update - 18 maart 2023

De bouw is zaterdag 18 maart gestart met het leggen van de fundering.

4 2 1 3

 

Start - begin maart 2023 

In maart 2023 starten we het bouwproject voor de familie F. in Roemenië. 

Waarom deze familie? 

IMG 9692v2 IMG 9265v2

(foto links: november 2022, rechts: maart 2019)

De familie bestaat uit 7 personen: vader, moeder en 5 kinderen. Twee van deze kinderen, twee jongens, zijn zwaar gehandicapt. Eén van hen is 15 jaar oud en de ander is 7 jaar oud. Beide kinderen zijn zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapt en brengen hun dag door op bed. De 3 andere kinderen zijn in de leeftijd van 17, 13 en 9 jaar oud. In ons reisverslag van november 2022 hebben we over deze familie genoteerd:

"Stromend water in huis hebben ze niet, het water moeten ze buiten uit een put halen. Gelukkig bevindt deze zich direct voor hun deur. Deze familie heeft twee zwaar gehandicapte kinderen (15 en 7 jaar oud) die niet veel meer kunnen dan alleen op bed liggen en verzorgd worden. De familie maakt zich zorgen omdat het huurcontract voor hun huisje in juni 2023 afloopt. De huurbaas wil het huis niet langer verhuren, wil hiervan af door het te verkopen. Gesprekken over langer huren zijn tot op heden op niets uitgelopen. Bijkomend probleem is dat de familie min of meer gedwongen is om in de gemeente waar ze nu wonen te blijven wonen. En deze gemeente kent enkel een paar kleine dorpjes. De keus voor een ander huurhuis is niet groot. De noodzaak komt voort uit de bureaucratische overheid. Het regelen van de juiste documenten voor gehandicapte kinderen als bijv. ID-bewijzen of de lage financiële tegemoetkoming (vanuit de overheid) is erg lastig, zo niet bijna onmogelijk als ze besluiten om naar een andere gemeente te verhuizen. Terug naar de stad Oradea is ook geen optie. De kosten voor het huren van een huis of een appartementje is voor hen onbetaalbaar. De stad is zoveel duurder dan het platteland. Naast de 2 gehandicapte kinderen zijn er 3 andere kinderen. Tijdens ons bezoek waren deze naar school. Met hen gaat het, op één na die leerachterstand heeft, goed. We spreken met de ouders over de huurkosten van het huisje die het laatste jaar verdubbeld is van 50 naar 100 euro. Wat opvalt is dat ook deze familie in het nú leeft."

Een nieuw huis

Deze familie heeft onze hulp nodig om een warm en veilig huis te hebben voor hun kinderen. Daarom starten we een project om voor hen een andere woning te gaan bouwen. Een project waarbij zowel vanuit Roemenië als vanuit Nederland de nodige financiele middelen ingezameld gaan worden om dit te kunnen bekostigen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) ondersteunt het project van harte. Gezamenlijk met de lokale initiatieven willen we daarom hét verschil gaan maken voor deze familie. Daartoe is een plan opgesteld om een nieuwe woning te bouwen, een huis van ongeveer 65m2 groot. De bouwtekening ziet er als volgt uit:

Plattegrond

Helpt u mee? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Woning Roemenië 2023’. 

De diaconie van de PGA ondersteunt het project door aan elke ingezamelde € 1.000 een bedrag van € 500 toe te voegen.