STICHTING HELP OOST EUROPA

actief vanuit Almelo in Hongarije en Roemenië

Sponsorproject (code SPO85B) , maar ook specifiek project in samenwerking met de diaconie van de PGA - Protestantse Gemeente Almelo 

4 5

(een deel van de familie + het dak van de bestaande, te vervangen woning)

Dit project betreft de ondersteuning van een familie van 11 personen. Vader, moeder en 9 kinderen. Naast maandelijkse sponsoring voor levensonderhoud wordt samengewerkt met enthousiaste lokale vrijwilligers (bouwen) en met de Protestantse Gemeente Almelo (financiele inzameling) om een nieuw huis te realiseren voor deze familie.

December - Familie heeft haar intrek genomen - Einde project

Met de intrek van de familie in het huis komt er aan dit project een einde. De inzameling van financiele middelen stopt. Wat is er veel gedaan, wat een verschil hebben wij met uw hulp kunnen maken voor deze familie. De komende weken zal de wens 'prettige kerstdagen' vaak geuit worden, maar wat een bijzondere betekenis mag dat hebben voor deze familie! De dankbaarheid wordt geuit via briefjes van de kinderen. Vertaald staat op de briefjes vermeld "Een groot dankjewel vanuit ons hart naar alle mensen die geholpen hebben”. Vanuit de stichting sluiten we ons daarbij van harte aan: dank aan alle gulle gevers, dank aan de diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo voor de sponsoring, voor de 'verdubbelaar'.

1 2 3 4 5 6

 

7 8 9 10 11

December - huis in gebruik, maar nog niet helemaal klaar

In het weekend van de 5e december gaat de familie het nieuwe huis in gebruik nemen. Het huis is dan zover klaar dat er veilig (!) en warm (!) gewoond kan worden. Wat mooi dat dit kan nog voordat de winter echt losbarst in Roemenië. Het huis is nog niet helemaal klaar. De binnendeuren ontbreken nog, die moeten nog aangeschaft en geplaatst worden. Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe bedden en kledingkasten nodig. Maar het project nadert haar einde. Dankbaar zijn we dat we in relatief korte periode dit hebben kunnen realiseren. Dankzij u, dank zij jou!

1 2 3 4 5

November - verwarming

Medio november krijgen we vanuit Roemenië de foto's toegestuurd van het testen van de aangelegde verwarming. En het bericht dat de verwarming goed functioneert! Een belangrijke stap gezien de komende wintermaanden. Ook zien we op de foto's dat de vloer er netjes in ligt en dat de tegels in de badkamer zijn aangelegd. Het gaat voortvarend. Dank zij u!

IMG 4405 IMG 4404 IMG 4385 IMG 4384 IMG 4387 IMG 4386

Oktober - ontvangen giften

Van de diaconie van de PGA komt het bericht binnen dat er (per de 6e okt) bijna € 3.000 is bijeengebracht. Met toepassen van de 'verdubbelaar' betekent dit een bedrag van € 6.000. Naast de giften via de diaconie is er ook rechtstreeks bij de stichting een gift van € 1.000 binnengekomen. Ook is er vanuit de eigen middelen van de stichting een bedrag van ruim € 1.600 beschikbaar gesteld. Totaal komt de stand daarmee op ruim € 8.600. De begrote kosten liggen op € 15.000. Naast de bijdragen vanuit Nederland worden er ook middelen in Roemenië bijeengebracht. Dit maakt dat de bouw van het nieuwe huis vanaf mei jl. zo voorspoedig mag verlopen. Om dankbaar voor te zijn! 

Uw bijdragen blijven dan ook van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’. En zie ook ook ons bericht over kaartverkoop, de opbrengst hiervan komt ook voor de volle 100% ten goede aan de doelen van de stichting, waaronder dit bouwproject.

Oktober - verdere afwerking in het huis

De foto's die we binnenkrijgen tonen aan dat er hard gewerkt wordt. Maar ook bijzonder zijn de berichten over de vrijwilligers: zoals het bericht dat er 6 vrijwilligers een hele zaterdag actief zijn geweest die afkomstig zijn uit het plaats 300km verderop! Vrijwilligers die bereid zijn om deze afstand af te leggen om te helpen met bouwen....... een andere dimensie van 'noaberschap'

1 2 IMG 3990 IMG 3993 IMG 3994 IMG 3995

September - stukadoor en isolatie

Het gaat hard! De stukadoor heeft binnen zijn werk gedaan en aan de buitenzijde zijn de isolatieplaten aangebracht.

IMG 3858  IMG 3856 IMG 3857 IMG 3860

Augustus - ontvangen giften

Van de diaconie van de PGA komt het bericht binnen dat er (per de 10e aug) al ruim € 2.200 is bijeengebracht. Met toepassen van de 'verdubbelaar' betekent dit een bedrag van € 4.400. Naast de giften via de diaconie is er ook rechtstreeks bij de stichting een gift van € 1.000 binnengekomen. Ook is er vanuit de eigen middelen van de stichting een bedrag van ruim € 1.600 beschikbaar gesteld. Totaal komt de stand daarmee op ruim € 7.100. De begrote kosten liggen op € 15.000. Naast de bijdragen vanuit Nederland worden er ook middelen in Roemenië bijeengebracht. Dit maakt dat de bouw van het nieuwe huis vanaf mei jl. zo voorspoedig mag verlopen. Om dankbaar voor te zijn! 

De volgende fase is het aanleggen van electriciteit. Uw bijdragen blijven dan ook van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’

Augustus - kozijnen

Na fundering, muren en dak zijn de kozijnen aan de beurt. Deze zijn begin augustus geplaatst.

IMG 3804

Juli - dak

Nadat in juni de muren zijn opgetrokken is in juli het dak geplaatst. En vanaf het dak van het nieuwe huis is goed te zien wat de staat van het oude huis is. En daarmee ook wat de noodzaak is van dit project.

IMG 3808 IMG 3807 IMG 3810

Juni - de 'verdubbelaar' wordt ingezet

‘In samenwerking met de diaconie van de PGA’, wat betekent dat concreet? De diaconie van de PGA heeft ons aangegeven dat zij het project graag ondersteunen: het is zichtbaar en concreet welke hulp verleend wordt. Zij hebben ons bericht dat ‘de verdubbelaar’ wordt ingezet. Elke gift voor dit project die door u of jou wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer van de diaconie wordt door hen verdubbeld! Dat is ook van toepassing op de giften die al zijn binnengekomen. De giften die inmiddels zijn binnengekomen (stand 24 juni) is opgelopen naar € 990,-. Met inzet van de verdubbelaar is dat € 1.980,- EInd mei is het project gestart en om dan nu al te kunnen melden dat met inzet van de verdubbelaar een bedrag van bijna 2.000 euro genoteerd mag worden is om stil van te worden en dankbaar voor te zijn.

Helpt u mee? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’. 

Juni - Muren

In juni is hard gewerkt aan het neerzetten van de muren. Het bouwmateriaal hiervoor is ter plaatse aangeschaft. Naast de vrijwilligers zien we op de foto's dat de kinderen van de familie graag ook een steentje bijdragen.

IMG 3011 IMG 3012 IMG 3013 IMG 3014

Mei 2020 - Fundering

Via een ontvangen gift is er de mogelijkheid om te starten met de aanleg van de fundering. De maatregelen rondom de corona-crisis vormen gelukkig geen belemmering meer om te starten met de bouw.

IMG 2932 IMG 2928 IMG 2927

Mei 2020 - Start van het project

Waarom deze familie? Onze lokale contactpersoon Tavy Pantis omschrijft de familie en hun situatie als volgt: “De familie is een groot gezin met 9 kinderen. Ze zijn een arm en eenvoudig gezin. Veel mensen ver-/beoordelen hen omdat ze veel kinderen hebben. Ze hebben geen maandelijks inkomen, vader werkt dag in dag uit in het dorp, moeder heeft geen baan. Het huis waar ze nu wonen is erg oud en staat op instorten. Vanwege dit risico probeerde de vader een nieuwe kamer (4x4m) te bouwen waar hij zijn gezin naar toe kan verplaatsen voor het geval het huis uit elkaar zou vallen, maar het lukte hem alleen om een fundering voor de muren aan te leggen. Het huis waar ze momenteel wonen heeft 1 kamer en 1 keuken. Toen ik ze voor het eerst bezocht begreep ik dat ik iets voor ze moest doen.

Dat 'iets voor hen doen' heeft geleid tot de keuze om voor hen een andere woning te gaan bouwen en een project te starten waarbij zowel vanuit Roemenië als vanuit Nederland de nodige financiele middelen ingezameld gaan worden om dit te kunnen bekostigen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) ondersteunt het project van harte. En zal met name in het nieuwe kerkelijk jaar (2020/2021) hier de nodige aandacht voor vragen. 

Gezamenlijk met de lokale initiatieven willen we daarom hét verschil gaan maken voor deze familie. Daartoe is een plan opgesteld om een nieuwe woning te bouwen, een huis van bijna 100m2 groot, bestaande uit één etage. De plattegrond voor de nieuwe woning ziet er als volgt uit:

Plattegrond

Helpt u mee? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’. 

1 2 8